Scott County Fiscal Court - Novemeber 13th, 2017

Uploaded 2 years ago

Tags: scottcounty Scott County Fiscal Court KY BGADD KRCC-TV

Scott County Fiscal Court - Novemeber 13th, 2017